CMSI360

CONSULTANCY

De kracht van het team van CMSI360 ligt in de diversiteit en expertise door in alle lagen werkzaam te zijn geweest en daardoor in staat te zijn met consultancy de persoonlijke kennis en ervaring in creditmanagement over te brengen. Hans Agte is begonnen als incassomedewerker, werd directeur bij een advocatenkantoor met creditmanagement als specialisme met uiteindelijk 70 fte en is nu ruim 9 jaar zelfstandig ondernemer. Deze uitgebreide kennis en ervaring en de daarbij behorende uitdagingen (herkennen en oplossen) is de basis van onze consultancy. Als consultant is het belangrijk te kunnen luisteren, willen en kunnen begrijpen wat er speelt bij alle personen binnen een organisatie (uitvoerend, management, partner en/of eigenaar) om tot het juiste advies en gewenste resultaat te komen.

quickscan

Kenmerkend voor onze QuickScan is dat er gesprekken worden gevoerd op alle niveaus, eigenaar/partner, directie/management en de betrokken medewerkers, om inzicht te verkrijgen in de processen, systemen, mensen en cultuur. Iedere persoon heeft een eigen perceptie hoe het proces er nu uit ziet vanuit zijn/haar rol en hoe het idealiter zou moeten zijn. Ervaring leert dat de uitkomsten zowel horizontaal als verticaal vaak verschillen en tegenstrijdig zijn, wat een enorme impact heeft op de efficiëntie en effectiviteit. Om tot een goede analyse te komen worden ook de mogelijke invloeden door externe omgevingsfactoren, zoals wet- en regelgeving, economische ontwikkelingen en automatiseringsvraagstukken meegenomen.

Human Resource Development (HRD)

HRD is een belangrijk onderdeel van onze visie. De kracht om doelen te behalen ligt voor een groot deel in het toekomstgericht opleiden van personeel, gekoppeld aan de strategie van een organisatie. Essentieel is, doordat binnen onze huidige economie externe omgevingsfactoren sneller veranderen, een proactief HR-beleid wordt nagestreefd.

Training

CMSI360 verzorgt voornamelijk werk gerelateerde “on-the-job” creditmanagement trainingen naar behoefte op maat gemaakt. Waar staat de medewerker m.b.t. weten (feitelijke en begripsmatige kennis), kunnen (technische of communicatievaardigheden) en willen (houding, normen en waarden en mentale instelling).

Je kunt hierbij denken aan telefoontraining van de incassomedewerker, communicatie en commercialisatie van de accountant of advocaat of op managementniveau structuren en vergadertechnieken verfijnen. Leren luisteren en communiceren zijn hier de basis vertrekpunten.

PE-Punten training “Accountancy van morgen”

CMSI360 heeft samen met The Learning Cycle een uniek “soft skills” PE-punten training ontwikkeld, geheel gericht op de uitdagingen en kansen die de huidige Accountancybranche definieert. Alle 3 dagdelen zijn formeel PE-punten geaccrediteerd (12 PE-punten).

1 Digitale transformatie en impact op de financial

Dit programma leert u over de digitale revolutie, toont aan hoe u strategie kunt inzetten om de veranderingen voor te blijven en biedt tools om de kennis naar uw eigen praktijk te vertalen. Deze ontwikkeling dwingt u om als professional pro actiever in uw communicatie te worden. 

2 Veranderaanpak

Wat houdt veranderen in en welke soorten van veranderen zijn er? Er zijn verschillende 'brillen' waardoor je kunt kijken, steeds met een andere uitkomst. Aan de hand van ervaringen van deelnemers, zullen deze verschillen worden behandeld. Het zal gaan over de diverse, vaak psychologische aspecten, die in een verandertraject aan de orde komen. Daarbij zal diepgang worden gezocht bij de veranderdiagnose, de eerste stap bij verandering. Enkele deelnemers krijgen de kans hun eigen concrete verandercasus (als onderdeel van de leergang) in te brengen.

3 Psychologie van de beïnvloeding

Tijdens deze training ervaart u dat u anderen in gesprekken bewust en daardoor effectief kunt beïnvloeden en dat u gesprekken op effectieve, transparante en integere wijze kunt sturen in een bepaalde zakelijke richting. Uw persoonlijke effectiviteit wordt verhoogd en uw adviesvaardigheden worden vergroot.

Coaching

Kenmerkend voor onze coaching is intuïtie en de mens centraal. Door het vormen van praktijkvragen die direct gerelateerd zijn aan of voortkomen uit de werksituatie en vragen van persoonlijke aard is onze coaching erop gericht om het beste uit mensen te halen. CMSI360 coacht inmiddels meerdere partners en/of eigenaren in ondernemerschap, people management en begeleidt personeel om de gestelde doelen te behalen in veranderings- en optimalisatieprocessen.

Wij hanteren hierbij als hulpmiddel het GROW model (Goal, Reality, Options en Will).

  • Goal: samen besluiten welk onderwerp wordt aangepakt en kern van coaching vraag vaststellen.
  • Reality: samen actuele situatie in kaart brengen, prestaties, wat speelt er op dit moment en welke stappen zijn reeds ondernomen.
  • Options: welke mogelijkheden zijn er om iets aan de situatie te doen.
  • Will: wat gaat er daadwerkelijk gedaan worden. Welke maatregelen en welke kansen zijn er. Samen wordt er een tijdsplanning vastgelegd voor het bereiken van doelen en het overwinnen van eventuele belemmeringen.

Onze coaching gaat vanuit intuïtie en in een persoonlijke sfeer verder en tot het uiterste om het beste uit uw mensen te halen voor een optimaal resultaat.

Mediation

Door de ervaring van Hans Agte (gecertificeerd mediator) binnen de advocatuur erkent CMSI360 de kracht van het toepassen van mediation in creditmanagement waar de traditionele incassomethoden niet meer toereikend zijn. Constructief en oplossingsgericht worden knelpunten benoemd in precaire debiteurenvraagstukken en fungeert CMSI360 als bruggenbouwer, souffleur en vertaler van juridische en vakinhoudelijke zaken om tot overeenstemming te komen en het gewenste resultaat te behalen.

Door de strategische samenwerking met AVIO advocaten kan CMSI360 met haar kennis en kunde in creditmanagement als neutraal tussenpersoon de onderhandelingen begeleiden.