CMSI360

Debiteurenbeheer / Incasso

Veel organisaties zijn zich niet bewust van de impact als na facturatie het proces niet geheel op orde is. Hierdoor wordt onnodig omzet/winst verloren dat met minimale handelingen binnen handbereik zou kunnen zijn. Vaak zien wij dat betalingstermijnen in contracten en/of algemene voorwaarden en het invorderingsproces niet met elkaar corresponderen met als resultaat dat het DSO (Days – Sales – Out standing) te hoog is.

Er worden onnodig veel herinneringsbrieven verstuurd, meerdere telefoontjes gepleegd en uiteindelijk te dure traditionele incassokosten betaald en gevorderd bij de klant die u graag wilt behouden. Het debiteuren-/incassoproces duurt hierdoor te lang en heeft vaak niet het gewenste resultaat.

CMSI360 komt met een gedegen advies voor processen en personen. Zodra u uw debiteurenadministratie op orde heeft zullen de incasso-opdrachten beduidend minder worden of zelfs voorkomen kunnen worden. Inmiddels hebben wij voor meerdere gerenommeerde organisaties het gehele debiteurenbeheer overgenomen om continuïteit en expertise te waarborgen.

Logo CMSI360 Incasso

Ons incassobureau CMSI360 Incasso met meer dan 30 jaar ervaring in de incassobranche binnen het MKB gaat voor u aan de slag en blijft gedurende het gehele proces in overleg met u om te voorkomen dat er onnodige kosten worden gemaakt op een dossier.

PROCESOPTIMALISATIE

Op basis van de uitkomst van de door CMSI360 gemaakte QuickScan kunnen op de gebieden processen, systemen, mensen, cultuur en externe omgevingsfactoren de aandachtspunten worden benoemd en waar nodig verbeteringen worden aangedragen.

Processen: teveel en onnodige handelingen in debiteurenbeheer terugbrengen naar een maximaal efficiënt en effectief Order-to-Cash resultaat.
Systemen: crm- en boekhoudpakket in de Cloud koppelen aan de software van CMSI360 voor het in eigen beheer brengen en houden van het totale debiteuren- en incassotraject.
Mensen: de juiste persoon op de juiste plek met de intrinsieke motivatie, kennis en kunde om tot een optimaal rendement te komen.
Cultuur: intern afspraken maken en nakomen.
Externe omgevingsfactoren: erkennen van invloeden door wet- en regelgeving, alsmede economische ontwikkelingen en automatiseringsvraagstukken.

RELATIONELE INVORDERING

Vaak wordt gedacht dat door meermaals te bellen en vele herinneringen te sturen de relatie met de klant minder onder druk komt te staan. Echter, de klant weet dit en zal u zo laat mogelijk en reactief betalen. De 80-20 regel gaat hier veelal op, 20% betaalt te laat, maar het kost u 80% van uw tijd. Hierdoor duurt het te lang en blijven facturen onnodig open staan. Een gezonde wederzijdse werkrelatie is dat na de dienstverlening ook het financiële deel op respectvolle wijze wordt afgewikkeld. Bij de uiteindelijke late overdracht aan een traditionele incassopartij heeft u geen invloed meer op het klantcontact, is de financiële schade veelal relatief groot en behoud van de relatie niet meer relevant!

CMSI360 Incasso staat voor een duidelijk proces met een normale, vriendelijke incassosommatie waar het behoud van de klant voorop staat. U bent zelf in controle door gebruik te maken van de Whitelabel Cloud Software. Wij kunnen bij precaire dossiers als mediator optreden om u op maat advies te geven waar het openstaande bedrag op een rationele wijze wordt gevorderd met het maximaal haalbare resultaat.

JURIDISCHE INCASSO

CMSI360 heeft een intensief strategische samenwerking met AVIO advocaten. Zodra de invordering niet het gewenste resultaat heeft kunnen wij u begeleiden in het juridische traject.

OUTSOURCEN

Met onze Software kunt u volledig in controle zijn en alles in eigen beheer houden. Of u vindt het juist fijn om het uit te besteden, waarbij u in het proces wel betrokken blijft en weet dat behoud van uw klant centraal staat. CMSI360 kan uw debiteuren- en incassoadministratie gedeeltelijk of volledig overnemen. Wij gebruiken hiervoor onze eigen software en de invordering geschiedt door onze incassospecialist CMSI360 Incasso.

WERVING EN SELECTIE

In de jaren dat Hans Agte werkzaam was als Directeur bij Indaba BV (onderdeel Vereenigde Octrooibureaux) en in de jaren bij CMSI360 heeft hij een ruim netwerk aan creditmanagement specialisten opgebouwd. Specialisten op uitvoerend- en managementniveau die door hem zelf zijn opgeleid en personen vanuit de branche die hem benaderen voor een andere uitdaging.