Disclaimer

CMSI360

Ondanks gedegen onderhoud van deze website, is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onjuist of onvolledig is. Via deze disclaimer wordt alle aansprakelijkheid uitgesloten voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Evenmin wordt aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie van deze website uitgesloten.

Privacy Policy | Cookies | Disclaimer