Veelgestelde vragen

  1. iDEAL: Wanneer u via iDEAL wil betalen, neem dan contact op met ons op zodat wij een veilige betaallink voor u kunnen genereren.
  2. Bankoverboeking: Liever zelf een betaling doen? U kunt dan via uw online bankomgeving een betaling uitvoeren. Maak het te betalen bedrag over met het bekende bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. Maakt u het bedrag over met een andere bankrekening, dan belt of e-mailt u ons dit even ter kennisgeving.

Van alle betalingen dienen wij het betaalbewijs van u te ontvangen, waarvoor alvast dank.

Op grond van de wet behoeven schuldeisers geen genoegen te nemen met een betalingsregeling (artikel 6:29 BW). Desondanks spannen incassodienstverleners die via NowID zijn aangesloten zich in om hun opdrachtgevers te laten instemmen met realistische betalingsregelingen die rekening houden met uw financiële situatie. Neem contact met de incassodienstverlener op om de mogelijkheden van een betalingsregeling te bespreken. Houd er rekening mee dat zij u kunnen vragen om een overzicht van inkomsten, uitgaven en schulden.
 

Het is belangrijk om grip te krijgen op uw financiële situatie en de hoeveelheid openstaande rekeningen. Er zijn diverse websites met adviezen, tips en informatie te vinden die behulpzaam kunnen zijn bij het weer op orde brengen van uw financiën. Op www.nibud.nl en www.zelfjeschuldenregelen.nl vindt u vele tips en hulpmiddelen.

Is er sprake van een problematische schuldensituatie dan kunt u voor hulp terecht bij uw gemeente. U kunt daar terecht voor een advies of een aanvraag voor schuldbemiddeling of schuldsanering. De gemeente kijkt of ze u kan helpen bij uw schulden. Dit heet een minnelijk traject. Lees hier meer informatie.

Ziet u door uw financiële problemen geen uitweg meer en denkt u aan zelfdoding? Weet dat er altijd een oplossing is!
Stichting 113 Zelfmoordpreventie biedt hulp. U kunt geheel anoniem bellen of chatten met hun specialisten. Bel gratis 0800-0113.

Mocht er ondanks meermaals contact te hebben gehad met ons er in uw ogen nog geen passende oplossing of verklaring zijn voor uw klacht, dan kunt u zich richten tot Incassoklacht zij zal het geschil aan de hand van haar geschillenregeling afhandelen.

Privacy Policy | Cookies | Disclaimer