Privacy Policy

CMSI360

KvK.nr. 08217143, statutair gevestigd in Hoenderloo en kantoorhoudende te (2612 PA) Delft aan de Poortweg 4a.

Contactgegevens
CMSI360
Poortweg 4a
2612 PA Delft
Website: www.CMSI360.com
Telefoon: 055 – 203 22 88

Privacy statement CMSI360 Incasso

Wij als CMSI360 Incasso, gevestigd op de Poortweg 4a te Delft, vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw gegevens omgaan, in deze privacy verklaring kunt u daar meer over lezen

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken dan houden wij ons aan de volgende regelgeving:

De AVG in het kort | Autoriteit Persoonsgegevens

wetten.nl – Regeling – Telecommunicatiewet – BWBR0009950 (overheid.nl)

Verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker van uw persoonsgegevens:

  1. Voor zover onze opdrachtgevers zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, zijn onze opdrachtgevers de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.

 2. Met betrekking tot de eigen klantportefeuille van CMSI360 Incasso is zij zelf verantwoordelijk hiervoor.
     Waar nodig zijn hiervoor aanvullende verwerkersovereenkomsten gesloten om de verwerking van persoonsgegevens te regelen en controleren.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens:

·      Administreren, beheren en incasseren van facturen en vorderingen

·      Het controleren, aanvullen en aanpassen van NAW-gegevens ten behoeve van het administreren, beheren en incasseren van facturen en vorderingen

·      Om te delen met onze zakelijke partners ten behoeve van het administreren, beheren en incasseren van facturen en vorderingen

Welke gegevens gebruiken wij of hebben wij inzage toe:
Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en de gesloten overeenkomst met onze opdrachtgever.

Verder raadplegen wij externe bronnen zoals de kamer van koophandel en het internet.

Contactmomenten:
Wij registreren alle contactmomenten die wij met u hebben. Dit om u altijd van een juist en adequaat antwoord te kunnen voorzien en om onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren.

Gemaakte afspraken tussen u en ons zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken wij uw gegevens:
In het kader van de uitvoering van een overeenkomst die u heeft gesloten met onze opdrachtgever.

Jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens:
Je hebt altijd het recht op inzage en waar nodig aanpassing van jouw gegevens. Indien dit gewenst is stuur dan een e-mail naar info@cmsi360incasso.nl met als onderwerp:

Verzoek persoonsgegevens

Laat dit gepaard gaan met een duidelijke omschrijving van jouw verzoek.
Wij behouden ons het recht voor om naar aanleiding van jouw verzoek
bij eventuele onduidelijkheden contact met jou op te nemen.

Bewaartermijn:
CMSI360 Incasso bewaart de gegevens zo lang als dat nodig is voor het uitvoeren van haar dienstverlening tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Na sluiting van uw dossier bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar.  

Veiligheid van uw persoonsgegevens:
Voor CMSI360 Incasso is de bescherming van uw gegevens een erg belangrijke zaak. Wij zullen er altijd alles aan doen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en verspreiding alsook ongevraagde of onbevoegde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Hiervoor hebben wij duidelijke afspraken en is uw veiligheid gewaarborgd.

Hosting website:
Onze partner gebruikt hiervoor een datacenter op Nederlands grondgebied,
hierdoor vallen jouw gegevens onder Nederlands Recht. De communicatie
gaat altijd via een versleutelde SSL-verbinding en toegang tot jouw gegevens kan niet zonder inloggegevens.

Privacy statement aanpassing:
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacy beleid aan te passen.

Privacy Policy | Cookies | Disclaimer