Privacy Policy

CMSI360

KvK.nr. 08217143, statutair gevestigd in Hoenderloo en kantoorhoudende te (7316 AC) Apeldoorn aan de Regentesselaan 2C.

Contactgegevens
CMSI360
Regentesselaan 2C
7316 AC Apeldoorn
Website: www.CMSI360.com
Telefoon: 055 – 203 22 88

1. Functionaris gegevensbescherming

CMSI360 heeft een functionaris aangesteld. Dit is CMSI360 niet verplicht, omdat er niet aan artikel 37 van de AVG wordt voldaan en de criteria niet van toepassing zijn op CMSI360, echter wij hebben gemeend er goed aan te doen wel een functionaris aan te stellen. De Functionaris gegevensbescherming van CMSI360 is Hans Agte. Hij is te bereiken via hans@CMSI360.com.

2. Persoonsgegevens die CMSI360 direct verwerkt

CMSI360 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • functie;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt CMSI360 persoonsgegevens

CMSI360 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om onze overeengekomen diensten uit te kunnen voeren;
 • u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
 • om informatie bij u af te leveren;
 • om uw betaling te kunnen verwerken;
 • als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van fiscale zaken.
   

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website van CMSI360 heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. CMSI360 kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. CMSI360 raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat CMSI360 zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@CMSI360.com dan zal CMSI360 deze informatie verwijderen.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten door CMSI360 genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u, op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van u of CMSI360) tussen zit.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

CMSI360 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die door CMSI360 wordt gehanteerd is vijf jaar. Na deze bewaartermijn zullen wij alle bij ons aanwezige gegevens verwijderen.
 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

CMSI360 verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

8. Social Media

Op onze website kunnen een aantal Social Media pictogrammen staan of worden geplaatst. Door op deze pictogrammen te klikken wordt u verwezen naar het account van bij dat Social Medianetwerk. Om te zien hoe Facebook, Twitter en LinkedIn met uw persoonlijke gegevens omgaat, raden wij u aan de privacyverklaring van deze netwerken te lezen.

9. Cookies of vergelijkbare technieken

CMSI360 gebruikt technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CMSI360 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. 

11. Beveiliging persoonsgegevens

CMSI360 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming of via info@CMSI360.com.

Mocht u niet tevreden zijn over hoe CMSI360 met uw persoonsgegevens omgaat, kan een klacht worden ingediend bij De Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.
Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacy Policy | Cookies | Disclaimer