Uitstel van de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki)
Veranderingen op komst

De langverwachte invoering van de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki), oorspronkelijk gepland voor 1 januari 2024, is uitgesteld tot minimaal maart 2024. Deze wet belooft een aardverschuiving te worden voor incassodienstverleners en bedrijven in dit vakgebied, omdat het strikte eisen zal stellen en vereist dat hun medewerkers vakkennis aantonen. Het uitstel biedt de sector meer voorbereidingstijd om aan deze nieuwe vereisten te voldoen.

De Wki is bedoeld om de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening te verbeteren. Het wetsvoorstel introduceert onder andere een incassoregister en legt verschillende eisen op aan incassobureaus en opkopers van vorderingen, voordat zij actief kunnen worden (en blijven) in de incassomarkt. Het voorstel is vorig jaar in april aangenomen door de Tweede Kamer en wordt nu naar verwachting van kracht op 1 maart 2024. In deze blog zullen we de Wki uitleggen en de gevolgen van de toepassing ervan bespreken.

Huidige wet- en regelgeving versus Wki
In de huidige Nederlandse wet- en regelgeving is geen specifieke definitie gegeven van ‘incassowerkzaamheden’ of ‘incassobureaus’. Hoewel er algemene regels zijn die in acht moeten worden genomen, zoals wetgeving uit de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek, zijn er momenteel geen specifieke regels voor incassodienstverleners en bijgevolg ook geen wettelijke kwaliteitseisen. Dit zal echter veranderen met de invoering van de Wki.

Het wetsvoorstel heeft als doel de kwaliteit van de buitengerechtelijke incassodienstverlening te verbeteren en misstanden in deze sector aan te pakken. Denk hierbij aan situaties zoals onterechte of verjaarde vorderingen, niet-transparante kosten en ongeoorloofde druk om vorderingen van consumenten af te dwingen.

Met de Wki zullen incassodienstverleners en opkopers van vorderingen moeten voldoen aan strikte eisen en is vakkennis een vereiste. Dit zal niet alleen de consumentenbescherming versterken, maar ook het vertrouwen in de incassomarkt vergroten. Hoewel het uitstel voor sommigen wellicht teleurstellend is, biedt het de sector de nodige tijd om zich voor te bereiden op deze ingrijpende veranderingen en te streven naar een transparantere en rechtvaardigere incassodienstverlening.

CMSI360 schaart zich achter het initiatief dat zich sterk maakt voor kwalitatief goede incassodienstverlening.

Privacy Policy | Cookies | Disclaimer